מאז ועד היום
ארכיון סימפונט רעננה - סאונד
Schubert - Symphony No. 2
Beethoven - Piano Concerto No. 5 - Davide Cabassi