לוח ארועים

פסטיבל ישרוטל קלאסיקאמרי 2019

פסטיבל ישרוטל קלאסיקאמרי 2019

פסטיבל ישרוטל קלאסיקאמרי 2019

פסטיבל ישרוטל קלאסיקאמרי 2019

קונצרט מס' 6
THE LAST CHANCE - בצעדיה של בטי קנוט

קונצרט מס' 6
THE LAST CHANCE - בצעדיה של בטי קנוט

קונצרט מס' 7
שוברטיאדה

קונצרט מס' 8
הרקוויאם של פורה

קונצרט מס' 9
אתן היודעות

קונצרט מס' 9
אתן היודעות

קונצרט מס' 10
כוכבי העתיד

קונצרט מס' 10
כוכבי העתיד

קונצרט מס' 11
עולם חדש

קונצרט מס' 11
עולם חדש

קונצרט מס' 12
דואו ירושלים

קונצרט מס' 13
גריילסאמר & גריילסאמר

קונצרט מס' 13
גריילסאמר & גריילסאמר

קונצרט מס' 13
גריילסאמר & גריילסאמר

קונצרט מס' 14
סוף העונה

קונצרט מס' 14
סוף העונה

קונצרט מס' 14
סוף העונה

מחווה לאלמה רוזה - מווינה לאושוויץ ביום א', 27/01/2019 - 21:00

מחווה לאלמה רוזה - מווינה לאושוויץ ביום א', 27/01/2019 - 22:30

פסטיבל ישרוטל קלאסיקאמרי באילת

קונצרט מס' 7
שוברטיאדה

קונצרט מס' 6
THE LAST CHANCE - בצעדיה של בטי קנוט