לוח קונצרטים

אפריל 2020

חמישי
02.04.2020
20:00
קונצרט מס' 9

מחווה ליהדות דרום אפריקה

שבת
04.04.2020
21:00
קונצרט מס' 9

מחווה ליהדות דרום אפריקה

מאי 2020

רביעי
06.05.2020
20:00
קונצרט מס' 10

משפחת קרני

חמישי
07.05.2020
20:00
קונצרט מס' 10

משפחת קרני

שבת
16.05.2020
21:00
קונצרט מס' 11

משפחת שחם

שני
18.05.2020
20:00
קונצרט מס' 11

משפחת שחם

יוני 2020

שלישי
02.06.2020
20:00
קונצרט מס' 12

משפחת צרי

רביעי
03.06.2020
20:00
קונצרט מס' 12

משפחת צרי

יולי 2020

חמישי
09.07.2020
20:00
קונצרט מס' 8

משפחת ראובן

שבת
11.07.2020
20:00
קונצרט מס' 8

משפחת ראובן

עמודים